Трихинелозата – опасно за човека заболяване

17/10/2013

      Трихинелозата е паразитно заболяване, което се причинява от малък, невидим с просто око паразит, наречен Трихинела спиралис. Развива се в червата на човека и възприемчивите животни (домашни и диви свине, мечки, вълци, таралежи, лешояди, птици, гризачи и др.). Най-често трихинелите попаднали в организма на човека или животните се локализират в диафрагмата, езика, дъвкателната, очната, междуребрената и двигателна мускулатура.
     Човек се заразява при консумация на недобре сварено месо от заразени с трихинели животни, най-често диви или домашни свине.
      Трихинелозата не е рядко заболяване. Ежегодно в страната се регистрират както спорадични случаи, така и епидемични взривове. През последните 5 години (2008-2012)  у нас са регистрирани 22 епидемични взрива, при разследването на които са установени 1404 лица консумирали  заразено месо и месни продукти, а при 342 от тях лабораторно е доказана трихинелоза.
      През настоящата 2013 година в страната са регистрирани 60 спорадични случая и 2 епидемични взрива в областите  София-град и Добрич.
      Трихинелозата се характеризира  с изразена сезонност - заболяванията се регистрират в периода декември-март, което е свързано с лова и консумацията на месо и месни продукти от диви животни, най-често диви свине. Не бива да се подценява и риска от заразяване при консумация на месо и месни продукти от домашни свине или от смесени продукти. При възникнало заболяване най-често се оказва, че месото от тези животни не е преминало на предварителен ветеринарно-санитарен контрол чрез трихинелоскопиране.
      В Силистренска област трихинелоза е установена през 2003 и 2004 г. след консумация на месо от домашни свине.
 
      Какво представлява трихинелозата? Опасно за човека заболяване, което може да протече без изявени болестни прояви или като лека, средно тежка или тежка форма. Възможни са усложнения (тежък миокардит, оток на белия дроб със застой в черния дроб, менингоенцефалит, пневмония, миозит и др.). Тежестта на заболяването зависи от различни фактори: количество на консумираното заразено месо, кратността на консумация, имунното състояние на организма и др.
      Трихинелозата се проявява 5-30 дни след консумацията на заразено месо. Проявява се като стомашно-чревно разстройство (гадене, повръщане, диария със слузни изпражнения, коликообразни болки и  отпадналост). Температурата се повишавадо 39-40°С. Много характерни са отоците около очите и по лицето, както и болките в очната, дъвкателната, гълтателната, междуребренатаи двигателната мускулатура, тъй като трихинелите се локализират трайно в мускулатурата.
      Възможни са обриви  по кожата, сърбеж, главоболие, обилно изпотяване, херпесии др.
   При повторна или многократна консумация на трихинелозно месо настъпват усложнения (най-често миокардит, миозит, остра сърдечна недостатъчност, пневмония, цистопиелит, флебити, тромбози на големи кръвоносни съдове и др.) При неуточнените и неправилно лекувани болни заболяването хронифицира и оплакванията продължават месеци, дори  години, като най-постоянни  са мускулните болки и общата физическа слабост. Много характерен белег е еозинофилията, която може да се задържи с месеци.
      Трихинелозата наподобява различни заболявания (грип, бронхит, бронхопневмония, алергични заболявания и др.), поради което е много важно да се събират достатъчно клинични и епидемиологични данни от болния за поставяне на правилна и навременна диагноза.
         
      Профилактика:
      Лична – най-важното за предпазване от заболяването е да не се консумира месо от диви животни и домашни свине без да е извършено предварително изследване  чрез трихинелоскопиране (най-често на диафрагма или език) и да е получен отрицателен резултат.
      Изследването се извършва в лаборатория към Агенцията за безопасност на храните. За целта е необходимо да се консултирате с ветеринарния лекар обслужващ района.
      От изключителна важност е да не се допуска консумация на месо и месни продукти, които не са претърпели достатъчна термична обработка.
 
      Обща – да не се допуска домашни прасета да се хранят по сметищата или със сурови кухненски отпадъци; да се поддържа чистота във фермите; да се извършва редовна дератизация  (унищожаване на гризачите); да не се допускат котки и кучета в района на свинефермите, а труповете на умрелите свине да се преработват в екарисаж.
      За да не се допуска разпространение на трихинелозата е необходимо своевременно прибиране и изгаряне или дълбоко загробванена труповете на намерени умрели или на убити плъхове, лисици, вълци, чакали, кучета, котки, горски и полски месоядни и лешоядни птици.
 
      При съмнение за трихинелоза гражданите трябва да се обръщат към личните си лекари за преглед, извършване на необходимите изследвания и уточняване на диагнозата.
      Своевременната и точна диагноза е предпоставка за навременно и правилно лечение, с което се постига бързо оздравяване и не се допускат усложнения или хронифициране на заболяването.
 
 
 
 
Октомври 2013
Д-р Теодора Начева,
Директор на дирекция „Надзор на заразните болести”
РЗИ-Силистра