Малария

14/5/2013

 
    През 70-80-те години на 20-ти век маларията беше ликвидирана в почти всички европейски държави, но продължава да е сериозен проблем в много тропически страни и в съседна Турция. От 1990 год. зачестяват случаите на местно разпространение в Централна Азия и Кавказ и прерастват в големи епидемии, което създава риск от създаване на предпоставки за ендемичност. Ендемичното разпространнение на малария в тези страни крие риск от внос на случаи в Европа и България.
 
    У нас ежегодно се диагностицират болни от малария лица, завърнали се от ендемични страни. За периода от 1966 г. до 2012 г. техният брой е 2 971, а само за 2012 г. са 16. Досега у нас от внесена тропическа малария са починали 17 души, макар да има правила за профилактика, лечение и диспансеризация.
 
    Засилената миграция на населението в последните години създава допълнителни предпоставки за по-висок риск от разпространение на маларията. Като се допълни и липсата на информация за профилактика на заминаващите и недостатъчната клинична насоченост на медицинските специалисти към това заболяване рискът от внос и възстановяване на местна трансмисия на малария в страната нараства. Благоприятни условия за това създава и високата численост на комари от рода Анофелес, които са разпространени по нашите географски ширини и са жив преносител на причинителя на малария и се развъждат в блата, реки, язовири, кладенци, води около чешми, канали за поливане, застояли води и във всякакви съдове или предмети възможни да задържат вода.
 
    Комарите са нощни „хищници“ – през деня се крият на тъмно в помещения и селскостопански постройки, в хралупи на дървета и храсти. Излизат нощем до изгрев слънце и женските екземпляри нападат хора и животни за да смучат кръв. При смученето на кръв те вкарват през кожата на човека причинителя на малария, ако преди това са кръвосмучили от човек заразен с малария в някоя тропическа или ендемична страна.
    За страни ликвидирали маларията е от изключителна важност да се унищожават комарите, за да не се допуска реализирането на т.нар. вътрешна трансмисия на малария, при евентуален внос на такъв случай.
 
    За лична защита на хората е препоръчително замрежване на прозорци/врати и употреба на репеленти при пребиваване в райони, където има риск от ухапване от комари.
 
    За всеобща защита на населението е необходимо да се извършват дезинсекционни обработки срещу комари на открити площи чрез наземна и/или авиационна техника след преценка на особеностите и разположението на населеното място. Препоръчителни са 2-3 ларвицидни обработки през пролетно-летния период и 3-4 обработки срещу имагинални форми на комарите след преценка на развитето на комарната популация.
    Обработките трябва да се извършват само с разрешени за употреба препарати и съгласувано с РЗИ, при строго спазване правилата на безопасност за хора и животни.
 
    Във връзка с това и в изпълнение на препоръките на Глобалната маларийна програма на  СЗО, предвиждаща до 2015 г. елиминация на маларията в ендемичните страни е необходимо личните лекари:
 
  1. Да препоръчват на своите пациенти, заминаващи за маларични страни провеждане на профилактика преди, по време на престоя и след завръщане в България, съобразно препоръките на СЗО;
  2. Да регистрират пациентите, пристигнали от страни с разпространена малария, като вписват годината на завръщане;
  3. Да осъществяват медицинско наблюдение за срок от три години от последното пребиваване в страна с разпространена малария;
  4. Да изследват лица с неясно температурно състояние и/или данни за анемия и хепатоспленомегалия, посетили страни с разпространена малария, като осигурят вземането на периферна кръв за кръвна натривка и три дебели кръвни капки на предметно стъкло за лабораторна диагностика;
  5. Да консултират пациентасъс специалист;
  6. Да не се изписват Хинин и хининови препарати, преди вземането на кръвните проби.
 
 
    Дейностите по контрола, диагностиката и профилактиката на внасяните паразитози са регламентирани с Наредба № 17/30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести (ДВ бр. 71 от 2008 г.).
 
    За районите на разпространение на маларията по света и препоръките за химиопрофилактика четете  тук
 
 
13.05.2013 г.                                                                                 Д-р Теодора Начева
                                                                                                         Директор на дирекция
                                                                                                        „Надзор на заразните болести“
                                                                                                         РЗИ - Силистра