Ученическо хранене в област Силистра

30/12/2010
Тематична проверка

Тематичната проверка беше по указание от МЗ и се извърши съвместно с отдел „Контрол на хранителни обекти и стоки” и отдел „Опазване на общественото здраве” от дирекция „Здравен контрол” при РИОКОЗ Силистра. Определени бяха 6 обекта (училища) – 2 начални, 2 основни и 2 СОУ (от общини Силистра, Тутракан и Дулово). В Силистра бяха проверени ОУ ”Иван Вазов” и ОУ ”Отец Паисий”. В Дулово бяха включени НУ с.Поройно и СОУ ”Васил Левски” гр.Дулово, а в Тутракан – НУ ”Васил Левски” и СОУ ”Йордан Йовков”. Ученически столове има само към СОУ ”Васил Левски” – Дулово и СОУ ”Йордан Йовков” – Тутракан. В основните училища и СОУ има ученически бюфети. На учениците от І-ви до ІV-ти клас са осигурени безплатни закуски на стойност 50 стотинки. Същите се осигуряват чрез сключени договори между отделите „Образование” и различни фирми за ситничарски изделия. Закуските се предлагат в ученическите бюфети, а където няма такива (началните училища с.Поройно и НУ ”Васил Левски” – Тутракан) се раздават от класните ръководители в класните стаи. Закуските се доставят опаковани и с чаши за еднократна употреба (чай, мляко, сокчета, боза). Дават се хартиени салфетки или амбалажна хартия и са осигурени условия за измиване на ръцете. За асортимента има стремеж за разнообразие и е съобразен с предпочитанията на децата като за всеки ден от седмицата закуската е различна. Обикновено се дава в голямото междучасие като подкрепителна закуска, но част от децата не закусват у дома. Относно качеството на тестените изделия то не винаги е добро, защото зависи от стойността (50 ст. заедно с чай, мляко, сок или боза).

Почти навсякъде има обекти в близост до училищата, където се предлагат друг вид закуски – пици, хамбургери, сандвичи с различна плънка – млечна, месна, зеленчукова. Общо взето в ученическите бюфети има разнообразни закуски, но се предлагат и много захарни изделия – вафли, шоколади, бонбони, близалки, сухи пасти и т.н. и децата често ги предпочитат пред натурални сокове, мляко или плодове, които са с по-високи цени. Това се оказва определящо за лицата, които обслужват бюфетите, за да имат търговски интерес и изгода.

В големите училища има по-голямо разнообразие на асортимента на закуските. Често обаче те се явяват за част от учениците като основно ястие за обяд, защото у дома не е осигурен такъв или в училище няма ученически стол. Там, където има ученически столове са предлага един вид ястие, понякога без супа или без десерт. Няма разнообразие – част от ястията и десертите се повтарят, не се предлагат салати от пресни зеленчуци, също сурови плодове. Това се обуславя от факта, че така се оскъпява стойността на оклада. Има известно поевтиняване, което се поема от общините, но въпреки това няма голям обхват. Не са застъпени мляко и млечни продукти, използват се консерви вместо пресни зеленчуци и плодове, рибата е рядкост. Работи се с „Рецептурник за ученически столове” от 1982 година т.е. много стар. Не е осигурен новият „Сборник с рецепти за ученическите столове и бюфети” от 2004 год., който се препоръчва от НЦООЗ София и се предлага в книжарниците.

От взетите проби храни от обяд в ученически стол СОУ – Дулово се установи несъответствие на мазнините в картофена супа по съответната рецепта – резултата е 33,6 при 8,6 в рецептата, също и за готварска сол – 1,9 при норма 1,2. Същото се отнася и за основното ястие – пиле с паприкаш (гювеч), където мазнините са 17,3 при 11,3 в рецептата, а готварската сол е 1,4 при 0,8 по норма в рецептата. Компота от вишни отговаря на БДС за сухо вещество – резултат 15,5 при норма над 12,0.

В ученически стол СОУ – Тутракан, който е нает от частна фирма, също ползват стария рецептурник. Не се изготвят калкулации. Ястието – мусака с месо съдържа 13,3 мазнини, което е 21,1 по норма и вероятно се дължи на по-малко количество вложена кайма и олио, а солта надвишава 3 пъти нормата – 3,2 срещу 1,0 т.е. може би каймата е солена и е добавено още сол. Десерта вафла „Credo” – няма технологичен документ на етикета (за сравнение).

Изводи:

 • За всички деца от І-ви до ІV-ти клас се осигуряват безплатни закуски – главно тестени с чай, мляко, сок или боза на стойност 50 ст.
 • Тестените закуски са различни всеки ден.
 • Има сключени договори с фирмите – доставчици.
 • Има осигурени подходящи условия за консумация.
 • В гр. Силистра няма ученически столове.
 • В ученическите бюфети има добър асортимент закуски по препоръчителния списък, но не винаги се предлагат мляко, пресни плодове и натурални сокове.
 • В ученическите столове се предлагат по-често само обеди и те включват супа и ястие или ястие и десерт. Седмичното меню не е разнообразно и не включва пресни зеленчуци и плодове.
 • Прави се известно поевтиняване, но обхватът не е задоволителен.

Препоръки:

 • Да се упражнява контрол от училищния персонал за подобряване качеството на предлаганите безплатни тестени закуски за учениците от началния курс.
 • Да се търсят от отдел „Образование” начини и средства за възстановяване на ученическото столово хранене в гр. Силистра.
 • Да се контролира от ръководствата и медицинските специалисти в училищата спазването на изискванията за асортимента на ученическите бюфети и се разшири предлагането на мляко, пресни плодове и натурални сокове вместо захарни изделия, които да се ограничат.
 • Да се осигурят от отдел „Образование” при общините за ползване в училищните столове новите рецептурници от 2004 год. за ученически столове и бюфети.