Ако ви ухапе змия...

30/12/2010

Важно е да се знае, че змиите никога не проявяват безпричинна агресия.

 • Поради благоприятното си географско разположение и климатично разнообразие България е една от богатите на херпетофауна (в това число и змии – 17 вида) държави в рамките на европейския континент.
 • В страната ни са открити 6 вида отровни змии – пепелянка, усойница, остромуцунеста усойница, каменарка, котешката змия и вдлъбнаточелия смок.
 • При последните две (лъжесмоци) отровните зъби се намират навътре в устата, като отровата им има по-слабо невропаралитично действие и с тях могат да ухапят само дребни животни, като мишки.
 • Всички останали български змии са неотровни и ухапването им може на практика да се приеме за безопасно.
 • На практика може да се приеме, че всяко агресивно действие на змията спрямо човек е акт на самозащита. Змиите хапят единствено при болка или при внезапна уплаха. Когато на змията (не само отровната) умишлено или неволно се отнеме възможността за бягство - тя е принудена да се защитава.
Ухапване от неотровни змии

Смок
 • Най-често този вид ухапвания минават без последици за човека, ако се изключат страха и шока от преживяното.
 • В отделни случаи е възможно възпаление на ухапаното място, което е следствие замърсяване на раната от нечистите зъби на животното (гниещи частици и др.), а не от действието на отрова.
 • Възможно е и отчупването на малките и фини зъби на змията, които остават в отвора на раната.
Ухапване от отровни змии
 • Ухапванията от отровни змии у нас са редки. В повечето от случаите при хората ухапванията са от широко разпространената у нас пепелянка, по рядко от усойница, която е по–слабо отровна.
 • Характерни за предстоящо агресивно поведение (нападение) на отровните змии са следните фази:
  » съскане
  » издуване на тялото
  » S-образно нагъване и повдигане на предната част от тялото
  » при младите екземпляри се наблюдават и потрепващи движения с опашката.
Какви са външните белези на пепелянката?

Пепелянка
 • Най-често срещаната отровна змия в България е пепелянката.
 • Разпознаването на пепелянката може да стане по следните ясно видими белези:
  » сравнително късо и дебело за дължината си тяло;
  » много къса опашка - преходът от тялото към опашката не е така равномерен, както при смоците;
  » главата е с добре изразена сърцевидна форма, рязко (ясно) отделена от тялото;
  » на върха на муцуната има добре оформено рогче от люспи, каквото липсва у всички останали български змии (най-характерен белег!);
  » наличие на ясно отделена от основния цвят на тялото зигзагообразна шарка;
  » люспи с кил в средата, а не гладки;
  » вертикална зеница, а не хоризонтална.
 • Възможно е объркването на тази отровна змия с медянката, поради привидната им прилика в големината, а често и в основния цвят на тялото. При последната обаче задължително липсват: рогче на муцуната, зигзагообразна окраска, люспи с кил в средата, вертикална зеница.
Симптоми при ухапване
 • Общите симптоми са: чувство на страх, слабост, световъртеж, главоболие, сърцебиене, отпадналост, потене и гадене.
 • При по-тежки случаи се наблюдават температура, повтарящо се повръщане, стомашни колики.
 • Спадането на кръвното налягане може да доведе до опасен колапс на кръвообращението.
 • При евентуалното действие на невротоксичните съставки на отровата (което се случва по-рядко) се наблюдават смущения в зрението, говора и равновесието.
Реакцията на организма на ухапания
 • количеството и качеството на отровата;
 • теглото и здравословното състояние на ухапания;
 • мястото на ухапването;
 • времето и вида на предприетата терапия.
Неблагоприятни фактори по отношение на прогнозата
 • лошо здравословно състояние на ухапания;
 • слаб организъм (малки деца, стари хора);
 • алергии;
 • лошо място на ухапването: глава, шия, коремна област, сърдечна област.
Как може да различите каква змия ви е ухапала?
 • Различаването на ухапванията от неотровни змии от тези на отровните може лесно да стане по белезите, оставени от зъбите на животното.
 • При пепелянката (най-често срещаната у нас отровна змия) остават две добре различими дупчици от двата по-едри отровни зъба, намиращи се най-отпред в устната кухина.
 • При ухапване от смок се образуват две успоредни полудъги от малки и разположени по-гъсто дупчици. Тези белези стават добре видими при притискане на ухапаното място, при което от раничките избиват дребни капчици кръв.
 • Водните змии често се срещат в населените места в близост до домовете на хората, поради факта, че търсят храна – най-вече мишевидни гризачи – мишки и плъхове. Имат различни приспособления за защита – правят се на мъртви, отделят кръв от устата си, или отделят секрет с неприятна миризма.
Какво не трябва да правите, ако ви ухапе змия?
 • да слагате стегната превръзка над мястото на ухапването - това ще доведе до спиране на разпространението на отровата по кръвен път в организма, като по този начин ще се изолират естествените механизми на организма за неутрализирането й; цялото количество отрова ще се локализира, което може да доведе до тежки некрози, а в някои случаи – до ампутация на пръсти или крайник;
 • да правите дълбоки разрези на мястото на ухапването, особено при липсата в полеви условия на чист инструмент; практиката е показала, че подобни действия в повечето случаи не помагат, а водят до нежелани усложнения;
 • да изсмуквате кръвта от ухапаното място, защото това (дори при микроскопични ранички в устната кухина) означава пряко вкарване на отрова в кръвообращението;
 • да употребявате алкохол;
 • да бягате, да викате, да извършвате резки движения.
Какво да направите при ухапване от змия?
 • Най-важното е запазването на спокойствие и ограничаване двигателната активност на пострадалия.
 • По възможност да се огледа внимателно змията с цел по-късната й идентификация.
 • Добре е да се обездвижи ухапаното място и при възможност да се шинира и бандажира, но без да се спира кръвообращението му.
 • По най-бързия начин да се потърси лекарска помощ.
Как да се пазим от змиите?
 • Трябва да се знае, че най-вероятното време за среща със змиите е пролетта, тъй като тогава животните по физиологични причини са по-невнимателни и това увеличава възможността за срещи с тях.
 • При среща змията не трябва да се дразни, а да й се даде възможност за отстъпление.
 • Когато се ходи по места, където е възможна среща със змии (открити, топли и слънчеви поляни и скали) важна роля играе облеклото: необходими са здрави високи обувки и дълъг панталон.
Бъдете внимателни
 • В България няма такава отровна змия, която може да убие здрав човек при своевременна медицинска намеса.
 • Проблеми възникват при непотърсена медицинска помощ и при наличие на алергии, системни заболявания и други, утежняващи състоянието на пострадалия.
 • Бъдете внимателни при излети, разходки на открито и работа в градината.
 • При инцидент търсете незабавно медицинска помощ в най-близкото лечебно заведение.

РИОКОЗ – СИЛИСТРА
Отдел "Опазване на общественото здраве"