МОРБИЛИ

30/12/2010
Морбили е остра вирусна инфекция, едно от най-силно заразните заболявания, от които в годините преди въвеждането на масовата имунизация над 90% от хората са преболедували още в детството си.

   У нас това заразно заболяване е популярно като дребна шарка или брустница. Характеризира се с висока температура, хрема, кашлица, зачервяване на очите и характерен обрив, който започва от лицето и постепенно обхваща цялото тяло.
   Протича по-тежко при кърмачетата и при възрастните, както и при хората с дефицит на имунната система.
   Възможни са усложнения - възпаление на ушите, бронхопневмония, енцефалит и др.

   Източник на инфекцията са само болните хора. Заразният период започва 1-2 дни преди появата на каквито и да е болестни признаци и продължава до 4-7 дни след появата на обрива.
   Инкубационния или т.нар. скрит период трае от 7 до 18 дни.
   Специфично средство на лечение няма, но има специфично средство за профилактика. Това е ваксината срещу морбили (моноваксина или триваксина).
   Под влияние на високоефективни имунизационни програми случаите на морбили в света рязко намаляха и в редица страни заболяването почти не се среща.

   У нас имунизацията срещу морбили е въведена в далечната 1969 година, когато тази първа имунизационна програма е имала за цел  през периода 1969-1971г. да бъдат обхванати всички неболедували деца на възраст от 1 до 8 години, т.е. родените в периода 1961-1970 г. От 1972 г. се въвежда задължителна имунизация на всички деца до 1 год. възраст, а от 1983 г. се включват два приема на морбилна ваксина- на 1 и на 4 год. възраст. Именно обхващането на все повече деца с 2 дози ваксина осигурява постепенното овладяване на епидемиите от морбили у нас.
   Последната голяма епидемия в България е регистрирана през 1992 г., когато заболяват малко повече от 20 хиляди деца, а през 1996 г. е регистриран по-слаб епидемичен подем с 695 случая, след което броят на заболелите започва да намалява значително, като достига само 8 случая през 2001 г. В периода 2002-2004г. заболяването напълно отсъства от статистиката на заразните заболявания.През 2005 г. в страната са регистрирани 3 случая, а за 2006 г. – 1 случай.

   В Силистренска област за последните 20 години епидемичен подем на заболели от морбили е регистриран през 1992/1993 г. (376 заболели лица във възрастта от 0 до 19 години). Последният единичен случай е регистриран през 1996 г.

   От 1994 г. в страната е въведена комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола за децата навършили 13 месечна възраст, а от 2001 г. същата ваксина се използва и за реваксинация на 12 годишните, т.е. учениците от 6-ти клас. Преди това те биваха реваксинирани с морбилна и рубеолна моноваксини.

   Въпреки богатата и задължителна имунизационна програма у нас, пропуски в имунизациите има и те са свързани най-често с прекомерното, а в редица случаи и необосновано разширяване на медицинските противопоказания за отлагане на подлежащите деца. Този факт крие сериозни рискове от натрупване на индивиди и групи от хора, възприемчиви към морбили /т.е. всички неваксинирани и неболедували лица/.

   Имунитетът срещу морбили придобит след преболедуване е пожизнен, т.е. за цял живот. Затова се счита, че поколенията родени преди 1960 г. и всички преболедували в началото на ваксиналния период притежават пожизнен имунитет. За родените след 1961 г., обхванати с имунизация, трябва да се знае, че първата имунизационна доза осигурява протекция /защита/ при 94-98%, а прилагането на втора доза увеличава протекцията до 99%.

   През м. април 2005 г. у нас беше внесен морбилен вирус от български гражданин пребивавал в чужбина и стана причина да заболеят негови контактни.
   Вносът на морбилен вирус излага на риск от заболяване най-вече малките деца недостигнали възрастта за първата имунизация /т.е. навършени 13 месеца/.
   Вносът на морбилен вирус, при наличие на лица без имунитет, създава блогоприятни условия за местна трансмисия (разпространение), с риск от заболяване за всички неваксинирани и неболедували от морбили лица.


Д-р Теодора Начева
Директор дирекция „НЗБ”
РИОКОЗ - Силистра