СПИН

30/12/2010

Отговори на някои от най-често задаваните въпроси за ХИВ / СПИН

Какво означава СПИН?

СПИН означава Синдром на Придобитата Имунна Недостатъчност.

Ссиндром, защото човек, който има СПИН, може да стане жертва на широк спектър от различни болести и опортюнистични инфекции.
Ппридобита, защото това е състояние, което човек придобива /заразява се/, а не е нещо, което се предава по генетичен път.
Иимунна, защото засяга имунната система – частта от тялото, която обикновено функционира, за да отблъсква организми, като бактери и вируси.
Ннедостатъчност, защото причинява неефективност на имунната система /тя не може да функционира правилно/.

Какво означава ХИВ?

ХИВ е вирусът, който причинява СПИН. Наименованието му идва от английски език - Human Immunodeficiency Virus.

Хчовешки, защото този вирус може да зарази само човешки същества.
Иимунодефицитен, защото ефектът от вируса е намаляване на ефективността и способността на имунната система да функционира правилно.
Ввирус, защото този организъм е вирус. Това означава, че е неспособен да се саморепродуцира. Той се репродуцира (размножава се), като превзема човешките клетки.

Какво става с тялото при инфектиране с ХИВ?

Вирусът на човешката имунна недостатъчност, или ХИВ, атакува имунната система на тялото. Отслабвайки телесните механизми срещу болестите, ХИВ прави тялото податливо на редица инфекции и ракови образувания, които са потенциално животозастрашаващи. ХИВ е заразен, което означава, че може да се предава от един човек на друг. ХИВ заразява клетки, които са част от имунната система на тялото. Когато по-голямо количество клетки бъдат инфектирани с вируса, имунната система отслабва и няма сили да се съпротивлява на болестите.

Веднага след инфектирането имунната система на човешкия организъм предприема атака срещу вируса чрез специализирани клетки за унищожаването му и произвежда белтъчни структури, наречени антитела, които обикновено успяват временно да намалят количеството на вируса в кръвта. Въпреки това ХИВ продължава своята активност и заразява и убива жизненоважните за имунната система клетки. С времето вирусната активност нараства и ако това не се установи и не се предприемат лечебни мерки, имунната система не успява да се бори с болестта.

Какво е СПИН?

Ако не бъде лекуван ХИВ-позитивният човек, вирусът почти винаги води до разрушаване на имунната система. Това прави организма податлив на други инфекции и/или други животозастрашаващи заболявания, които обикновено не засягат здравите хора. Този етап от развитието на ХИВ-инфекцията се нарича СПИН или синдром на придобитата имунна недостатъчност. Колкото по-силно е засегната имунната система, толкова по-голям е рискът инфекциите да причинят смърт.

СПИН е по-късен етап в развитието на ХИВ-инфекцията и означава развитие вече на заболяване. Когато не се прилага лечение, ХИВ-инфекцията обикновено се развива в СПИН за 8 до 10 години. Периодът от момента на инфектирането до появата на първите симптоми обаче е различен и по-кратък за хора, инфектирани по кръвен път, и за деца. Съществуват също доказателства, че болестта се развива по-бързо, ако ХИВ-инфекцията се появи в по-късна възраст, поради отслабената имунна система при възрастните хора.

Какви са симптомите на ХИВ?

Първичната ХИВ инфекция е първата фаза, в която вирусът за първи път се установява в организма. Важно е да се знае, че за 6-12 седмици от момента на заразяването, имунната система на човешкия организъм произвежда антитела срещу вируса.

Някои хора, които са заразени с ХИВ наскоро, може да имат симптоми, подобни на тези при настинка. Тези симптоми, които обикновено не продължават повече от няколко дни, може да включват температура, втрисане, изпотяване през нощта и обриви. Други хора пък имат толкова леки симптоми, че може и да не ги забележат. Имайки предвид общия характер на симптомите на „острата инфекция”, те може лесно да заблудят и най-добрият лекар, ако не споделите, че сте имали рисково за заразяване поведение.

Колко време трябва на ХИВ, за да причини СПИН?

Средният период от време от заразяването с ХИВ и появата на първите признаци, които могат да доведат до диагноза СПИН е 8-11 години. Този период варира при всеки отделен човек и зависи от много фактори, включително здравния статус на човека и начина му на живот. Днес вече съществуват различни медикаменти, които могат да забавят темпото, с което ХИВ отслабва имунната система. Има и други лекарства, които могат да предотвратят или излекуват някои от болестите, свързани със СПИН. Както и при другите болести ранното диагностициране дава възможност за повече варианти за лечение и превантивна здравна грижа.

Какви са симптомите на СПИН?

Няма общи симптоми за всички, които имат диагноза СПИН. Когато нарушението на имунната система е по-сериозно, хората може да се разболеят от различни видове опортюнистични инфекции /наричани така, защото са причинени от организми, които обикновено не могат да предизвикат болест у хора с нормална имунна система, но „се възползват” от отслабената имунна система на хора с ХИВ/. Средният период за развитие на заболяване и възможното поставянето на диагноза СПИН при хората, заразени с ХИВ е 7-10 години.

Винаги ли ХИВ-инфекцията е фатална?

Не е задължително. Без лечение ХИВ-инфекцията почти винаги води до СПИН, което почти неминуемо довежда до смърт. Днес обаче съществуват методи на лечение, които забавят равитието на ХИВ-инфекцията и позволяват хора, инфектирани с вируса, да живеят здрави и продуктивни в продължение на много години.

Как се предава ХИВ?

ХИВ може да се предаде от заразен човек на друг чрез:

 • кръв /включително менструална/
 • семенна течност
 • вагинални секрети
 • кърма

Кръвта съдържа най-висока концентрация на вируса, следвана от семенната течност, вагиналните секрети и кърмата.

Действия, които позволяват пренасянето на ХИВ:

 • Необезопасен вагинален и анален сексуален контакт с инфектиран или непознат партньор. Тези контакти са високорискови сексуални практики, особено при честа смяна на сексуалният партньор и чести полово-преносими инфекции. Увредената, възпалена и наранена вагинална и ректална лигавица е много ефективна входна врата за вируса на СПИН.
 • Орален секс (уста-пенис, уста-вагина). Устната лигавица и слюнката представляват негостоприемна среда за ХИВ. В най-големи концентрации вируса се съдържа в кръвта, семенна течност и вагинален секрет на заразения, което означава, че рискът от предаване на ХИВ през устната лигавица е по-нисък, отколкото чрез вагиналната или аналната. Все пак съществуват документирани случаи, в които ХИВ е бил пренесен орално, така че не може да се каже категорично, че попадането на заразена с ХИВ семенна течност, вагинален секрет или кръв в устата е безопасно. И все пак оралният секс се счита за по-слабо рискована практика.
 • Директен кръвен контакт при преливане на кръв и кръвни продукти и употреба на нестерилизирани медицински инструменти, в т.ч. при татуиране и пиърсинг.
 • Използване на една и съща игла и спринцовка от венозните наркомани. Иглата може да пренесе кръвта директно от кръвоносния съд на един човек в тялото на друг. Това е много ефикасен начин за предаване на вируси, които се пренасят по кръвен път. Използването на едни и същи игли се смята за високорискова практика.
 • Вертикален път /от майка на дете/. Възможно е заразена с ХИВ майка да предаде вируса директно на детето си преди или по време на раждане, или чрез кърмата. ХИВ се запазва в кърмата, и ако малки количества от нея не представляват съществена заплаха за възрастните, за новородените е много възможен начин за заразяване.

Сигурно ли е, че това са единствените начини, по които може да се предаде ХИВ?

Да. ХИВ/СПИН е най-внимателно проучената болест в историята на медицината.

Впечатляващ брой доказателства показват, че човек не може да се зарази по никой от следните начини:

 • Чрез ръкуване, прегръдка или целувка
 • Чрез кашлица и хрема
 • При използване на обществен телефон
 • При посещение в болница
 • От обща храна, прибори за хранене и чаши
 • При използване на обществени чешми
 • При използване на бани и тоалетни
 • При използване на обществени плувни басейни
 • При ухапване от комар или други насекоми
 • При работа, социални контакти или съжителство с ХИВ-позитивни хора

ХИВ е неустойчив вирус, който не живее дълго време извън тялото. ХИВ не е вирус, който се пренася по въздуха или чрез храна. ХИВ съществува в кръвта, семенната течност и вагиналния секрет на заразен човек и може да бъде предаден по време на вагинален, орален или анален секс без предпазни средства, или чрез употреба на общи игли от венозните наркомани.

Как да разбера дали съм носител на ХИВ?

Единственият начин, за да разберете дали сте заразени е да си направите тест за ХИВ. Само за дни или седмици след първоначалното инфектиране с вируса в организма се появяват антитела, които могат да се открият чрез специфичен кръвен тест. Тестовете, които се правят, могат да установят до 99.9% от случаите на инфекция и да открият антителата след около 3-4 седмици след евентуално инфектиране. Ако тестът се направи през този период, който се нарича "прозоречен период", може да се пропуснат някои нови случаи на инфекция. "Прозоречният период" може да се съкрати, като се потърсят части от вируса (с използване на тестове за определяне на ХИВ-антиген) и генетичен материал на вируса (методи за откриване на вирусна нуклеинова киселина). При положителен резултат обикновено се прави повторно изследване, за да се предотврати евентуална лабораторна грешка. Тъй като тестът за ХИВ, основаващ се на антитела, би могъл да не отчете скорошна инфекция, препоръчва се първоначалният тест с отрицателен резултат да бъде повторен от още един тест за антитела след 3 до 6 месеца (след "прозоречния период"), ако вероятното инфектиране с вируса е станало скоро преди провеждане на първия тест.

Как да определя дали човек е носител на ХИВ?

Не можете. Навсякъде по света има хора, които живеят с ХИВ, без да са развили СПИН. Една част от хората, инфектирани с вируса на СПИН, рано развиват симптомите на болестта, докато при други не се проявяват симптоми в продължение на 15 или повече години след инфектирането. Тъй като повечето хора с ХИВ не изглеждат болни, не може да разберете дали човек е инфектиран с вируса само по външния му вид, или когато говорите с него. Хората, инфектирани с ХИВ, изглеждат като всички други.

Кога със сигурност се знае, че не съм заразен/а с ХИВ?

Тестовете, които обикновено се използват, за да се установи заразяване с ХИВ, всъщност търсят антитела, произведени от организма, за да се бори с ХИВ. Повечето хора произвеждат забележими (установими с лабораторните тестове) антитела в рамките на 3 месеца след заразяването. В редки случаи този процес може да отнеме 6 месеца. Следователно, препоръчва се да се направи тест 6 месеца след последният евентуален риск /вагинален, орален или анален секс без предпазни мерки или употреба на обща игла/. Би било изключително рядък случай да минат повече от 6 месеца, преди да се развият такива антитела.

Важно е, по време на шестте месеца между излагането на риск и теста, да се пазите, както и другите около вас, от по-нататъшни излагания на риск от заразяване с ХИВ.

Къде мога да си направя тест за ХИВ?

В КАБКИС - кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в страната. В момента те са общо 15 на брой.

Подробна информация за кабинетите, като адрес, телефон и др., моля вижте в края на материала.

На територията на Силистренска област такъв специализиран кабинет не е разкрит, но всички желаещи могат да се изследват безплатно, с тестове предоставени от Министерство на здравеопазването, в лабораторията на РИОКОЗ - Силистра (бивша ХЕИ), при осигурено вземане на кръвната проба на място (І-ви етаж, кабинет №12).

Адрес: гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев” №82
тел. 086 / 816-136 (отдел „Противоепидемичен контрол);
тел. 086 / 816-119 - централа
GSM 0887 / 928-054 (д-р Начева)
e-mail: info@riokoz-silistra.com

Колко време след поемането на евентуален риск трябва да се подложа на тест за ХИВ?

Времето, което минава преди човек, заразен с ХИВ, да даде положителен резултат за антителата на ХИВ, се нарича „прозоречен период”. Статистиката сочи, че 95-97% от хората, заразени с вируса ХИВ развиват антитела в рамките на 12 седмици /3 месеца/. В някои редки случаи, могат да минат и 6 месеца, за да даде заразеният положителен резултат от теста. На този етап резултатите са обикновено 99.9% точни.

Какво означава това за вас? Тримесечният прозоречен период е нормален за около 95% от населението. Ако изпитвате някакво безпокойство, породено от теста след 3-ия месец, при всички положения трябва да си направите нов тест и след 6 месеца.

Какво означават резултатите от теста?

Положителният резултат означава:

 • Че сте ХИВ-позитивен (носител на вируса, който причинява СПИН)
 • Че може да заразите други хора и трябва да се опитате да предприемете мерки за предотвратяването на такива случаи

Отрицателен резултат озачава:

 • Че в кръвта ви не са открити антитела

Отрицателният резултат НЕ означава:

 • Че не сте заразени с ХИВ /ако още сте в прозоречния период/
 • Че сте имунизиран срещу СПИН
 • Че имате резистентност към СПИН
 • Че имате резистентност към заразата
 • Че никога няма да се разболеете от СПИН

Списък с адреси и телефони за връзка с кабинети за анонимно и безплатно консултиране и Изследване за ХИВ / СПИН

СРИОКОЗ
София, ул. "Враня" 20 ет. 5, стая 502
тел./факс: 02 / 833-40-99
e-mail: kabkis@siokoz.com

СРИОКОЗ – Студентски град
София, кв. "Студентски град", ул. "Арсо Пандурски" 8
ДКЦ 5 (бившата Студентска поликлиника), ет. 1, стая 15
тел./факс: 02 / 862-60-79

Център за сексуално здраве
Сдружение „Здраве без граници”
София, Майчин дом, ул. „Здраве” №2, кабинет 164
тел.: 02 / 952-33-99, 952-02-88
e-mail: cshbulg@hotmail.com

Национална Потвърдителна лаборатория по ХИВ
София, бул."„Столетов” №44А
тел.: 02 / 931-80-71
e-mail: kabkis11@yahoo.com

Здравен център на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
София, бул. "Дондуков" №67
тел.: 02 / 943-46-77, 943-30-52, 943-37-10
e-mail: bfpa@safesex.bg

РИОКОЗ Пловдив
Пловдив. ул. "Перущица" №1, eт. 1, стая Б–1
тел./факс: 032 / 64-34-36
e-mail: riokozpd@plov.net

РИОКОЗ Бургас
Бургас, ул. "Александровска" №120, ет. 5, стая 38
тел.: 056 / 81-62-57
факс: 056 / 81-62-61
e-mail: kabkis@riokoz-bs.com

РИОКОЗ Варна
Варна, ул. "Брегалница" №3, ет. 5, стая 501 (до Токсико-физиологичната лаборатория)
тел./факс: 052 / 63-27-78
e-mail: riokoz-vn@mbox.contact.bg

РИОКОЗ Плевен
Плевен, ул. "Княз Александър Батенберг I" №7, ет. 3, кабинет 307 (до Вирусологична лаборатория)
тел./факс: 064 / 80-60-67
e-mail: kabkis@riokoz-pleven.com

РИОКОЗ Благоевград
Благоевград, ул. "Братя Миладинови" №2, ет. 1
тел./факс: 073 / 88-76-90
e-mail: riokozbl_kabkis@abv.bg

РИОКОЗ Велико Търново
Велико Търново, ул. "Никола Габровски" №23, ет. 5, стая 504
тел./факс: 062 / 61-43-30
e-mail: riokoz_vt_kabkis@yahoo.com

РИОКОЗ Стара Загора
Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" №10, ет. 1
тел./факс: 042 / 60-41-51
e-mail: kabkis10sz@orbinet.bg

РИОКОЗ Русе
Русе, бул. "Скобелев" №40А
тел.: 082 / 82-89-64
e-mail: -

КАБКИС Пазарджик
Пазарджик, ул. "Болнична" №15 (в сградата на МБАЛ Пазарджик), ет. 4, ст. 38-39
тел./факс: 034 / 44-20-81
e-mail: kabkispz@abv.bg

КАБКИС Перник
Перник, ул. "Брезник" №2 (в сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова” - АД), партер
тел./факс: 076 / 60-41-11
e-mail: kabkis13@mail.bg