Трихинелоза - актуалната за сезона паразитоза

30/12/2010

На територията на страната ежегодно се регистрират заболявания от трихинелоза при хората, което определя тази паразитоза като една от водещите зоонози в Република България. През последните 5 години (2002-2006г.) възникнаха общо 40 епидемични взрива и бяха диагностицирани 45 спорадични случая. От консумиралите инфектирани месни продукти 1369 лица при 767 е доказана трихинелоза, а 258 от тях са лекувани в болница.

От началото на 2007 г. са съобщени 70 заболели от трихинелоза в страната и два трихинелозни взрива.

Данните от проведените епидемиологични проучвания показва, че най-честата причина за възникване на заболяването е консумацията на месо и месни продукти от домашни и диви прасета без предварителен ветеринарно-санитарен контрол.

Най-често заболяването се регистрира през есенно-зимния сезон, когато най-масово се колят домашните прасета и се ловува.

В Силистренска област трихинелоза е регистрирана през м. януари 2003 г. в месо от домашно прасе, а през м. януари 2004 г. тежко заболява цяло семейство след консумация на месо от домашно прасе.

Трихинелозата е заболяване по хората, което се предизвиква от малки, невидими с просто око паразити (трихинели). Те се развиват в червата на човека и възприемчивите животни (домашни и диви свине, мечки, вълци, таралежи, лешояди, птици, гризачи и др.) Най-честите места за локализация на тези паразити са: диафрагмата, езика, дъвкателната, очната, междуребрената и двигателната мускулатура. Човек се заразява при консумация на месо или месни продукти, добити от животни заразени с трихинели.

След инкубационен период от 3 до 45 дни заболяването може да се прояви като стомашно-чревно разстройство (гадене, повръщане, отпадналост). Температурата може да се повиши до 39-40° С. Характерни са отоците около очите и по лицето. Много често се появяват болки в очната, дъвкателната и двигателната мускулатура, поради локализацията на трихинелите в мускулатурата.

Трихинелозата по протичане наподобява голям брой заболявания като грип, бронхит, бронхопневмония, алергични заболявания и други.

Понякога се появяват обриви по кожата, сърбежи, главоболие, обилно изпотяване, херпеси, засягане на сърдечната, бъбречната и мозъчната дейност.

Тежестта на заболяването зависи от количеството на консумираното месо, от кратността на консумиране на месото, от това дали то е от мускулатурата или от вътрешни органи и сланина, както и от имунното състояние на организма.

При многократно консумиране на месо от диафрагма, език и скелетна мускулатура заболяването може да протече много тежко.

За предпазване на домашните прасета от заразяване е необходимо да се поддържа чистота в свинефермите, да се унищожават редовно гризачите, да не се допускат до тях котки, кучета и др.

Разпространението на трихинелозата сред животните може да се ограничи чрез своевременно прибиране и изгаряне или дълбоко заравяне на труповете на убитите плъхове, лисици, вълци, чакали, кучета, котки, горски и полски месоядни и лешоядни птици.

Най-важното за предпазване на хората от заболяването е да се предостави в лабораторията на ДВСК проба (най-често парченце от диафрагма) от закланото домашно или отстреляно диво прасе. Добитото месо да се консумира или обработва след получаване на отрицателен резултат от извършеното изследване за трихинели.

При съмнение за заболяване след консумация на непроверено месо и месни продукти от диви или домашни свине гражданите трябва да се обръщат към личните си лекари за преглед, извършване на необходимите изследвания и уточняване на диагнозата.

Консултативен преглед и изследване могат да се извършат в лабораторията по паразитология в РИОКОЗ - Силистра.

Д-р С. Неделчева
паразитолог
РИОКОЗ - Силистра