Резултати от проведена анкета с лица с отклонения в костната плътност – януари 2006 г.

30/12/2010

Остеопорозата протича като резултат на по-нисък от оптималния костен растеж и развитие през детството и юношеството и последваща костна загуба след това. Това е заболяване, при което загубата на костна маса е ускорена и е влошено качеството на костта. Остеопорозата прави костите чупливи и податливи на фрактури, особено в областта на бедрото, гръбнака и китките на ръцете.

Поредица от положителни промени в начина на живот може да бъде причина за подобряване състоянието на костите и да допринесе за намаляване на костните фрактури. Това включва подобрение в храненето, повишаване на физическата активност, намаляване на приема на кафе, избягване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол.

Една година след проведеното измерване на костна плътност сред училищния персонал на няколко училища от град Силистра, тези които бяха с установена остеопения или остеопороза бяха анкетирани по телефон.

Ние искахме да установим дали тези лица с отклонения са променили начина си на живот в положителна за тях насока. В анкетата бяха включени 26 жени.

Млякото и млечните продукти са в основата на здравословното хранене. Специалисти по хранене поддържат становище, че млякото и млечните продукти са източник на най-лесно усвоим калций. Съществува практика за обогатяване на млякото с витамин Д, именно с цел доставяне на оптимално усвоим калций за костната система. Поради тези общо известни факти 69,24% от анкетираните са променили начина си на хранене. От тях 66,66% са увеличили приема на мляко, 61,11% са увеличили приема на млечни продукти. Забелязва се и друга тенденция сред жените с отклонения – за 72,22% от тях промяната се изразява в приемане на хранителни добавки (остеопротект, остеовитал, калцидент, калций+витамин Д и др.). Ежедневната консумация на плодове и зеленчуци е сред препоръките за диетопрофилактика на заболяването. Те са алкализиращи храни и в комбинация с мляко, млечни продукти и витамин Д допринасят за намаляване риска от остеопороза и ограничаване на фрактурния риск при вече възникнало заболяване. Само 22,22% от анкетираните, които са променили начина си на хранене са включили са включили плодове и зеленчуци в оптимални количества в дневното си меню.

Мотото на Световния ден за борба със заболяването за 2005 год. беше „Раздвижете костите си, за да не ги загубите”. Това не е случайно, тъй като нашата цел е да окуражим жените и мъжете да поемат инициатива и да бъдат мотивирани за изпълнение на програма от упражнения, което ще допринесе за по-доброто състояние на техните кости. Установихме, че от анкетираните жени 65,38% са променили двигателния си режим, а 34,62% не са направили нищо по въпроса. Разходките са станали ежедневни за 100% от жените, които са подобрили двигателния си режим. 82,23% са увеличили престоя на открито, а ходенето се предпочита от 58,82%. Никой от анкетираните не е посочил бягане, плуване, танци, аеробика и др. вид физическа активност. Горе посочените физически дейности (разходки, ходене пеша, престой на открито) не са достатъчни и затова трябва да се включват специфични упражнения за подобряване състоянието на костите.

Преди установяването на отклонение на костна плътност 80,76% от анкетираните жени са били непушачи, а 19,24% са пушили. Пушачите, които са намалили цигарите са 11,53%, а тези които още пушат и не са ги намалили 7,69%.

Въпреки, че са били любители на кафето 80,76% от анкетираните са го намалили и сега пият по една чаша на ден. 7,69% не са пиели кафе и преди измерването, а 11,55% напълно са го спрели.

Факта, че здравната каса реимбурсира само 25% от лечението на пациента с това заболяване може би е причината, че само 57,69% са показали своите резултати на личния си лекар, а другите 42,30% не са ги показали.

Жените, които не са направили консултации със специалист са 65,38%, а тези които са се консултирали са 34,61% - т.е. болшинството не са се консултирали.

На консултиралите се е предписано медикаментозно лечение, а останалите 65,38% не са приемали медикаменти.

66,66% от тези, които са се лекували са продължили лечението си до 3 месеца, 11,11% са провеждали лечение 1 година и 22,22% повече от година.

След проведеното лечение 88,88% чувстват подобрение в състоянието си, а 11,11% нямат подобрение.

Твърде е голям процентът на жените, които не са провели лечение поради скъпи лекарства - 70,58%, други 5,88% - защото имат противопоказания и още 5,88% смятат, че не е било необходимо, а 17,65% не вярват в ефекта им.

Изводи:

  • Не променилите начина си на хранене жени с отклонение са 30,76%. Това е голям процент, като се има предвид, че храненето е рисков фактор, който може да повлияе на състоянието на костната система. Промяната на храненето в най-ниска степен засяга консумацията на плодове и зеленчуци сред анкетираните.
  • Двигателният режим при 100% от анкетираните, които смятат, че са променили двигателната си активност не е достатъчен. Той не включва по-натоварваща физическа активност – бягане, плуване, танци, аеробика. Разходките, ходенето и престоя на открито не са за пренебрегване, но не са достатъчни.
  • Тютюнопушенето, като рисков фактор е осъзнат от повечето анкетирани.
  • Повече от 1/3 анкетираните не са потърсили личните си лекари, което е израз на липса на доверие към тях.
  • Висок % от анкетираните не са продължили лечението си достатъчно дълго, което е по причина от финансов характер (висока цена на лекарствата и нисък % на реимбурсация от Здравната каса). Това подкрепя нуждата от продължаване на програмата за безплатно лечение.

Предстоящи дейности:

  • Специализирани лектории с гости – лектори по четирите дисциплини (Ортопед, АГ, Ендокринолог, Ревматолог).
  • Пациентски групи, с които да се провеждат лекции, видеопокази, физически упражнения, излети.
  • Анкетно проучване на лица с отклонение от последното костно изследване.
  • Включване в кампанията за 20 октомври.
  • Обучение на доброволци - консултанти.