Как да се предпазим от трихинелоза

30/12/2010

Трихинелозата е паразитно заболяване, което се причинява от паразит, наречен Трихинела спиралис. Носители и разпространители на причинителя са всички домашни и диви месоядни и всеядни животни. Инвазията се предава от животно на животно или от животно на човек, чрез изяждане на месо в което се съдържат мускулни трехинели.

Трихинелозата е разпространена във всички райони на света. Причинителят се предава от животно на животно чрез хищничество, канибализъм или трупоядство.

В природата инвазията може да се разпространява както между дивите месоядни и всеядни животни в т.нар. природни огнища, където най-често инвазионосители са лисици и вълци, а така също и в свиневъдните стопанства или т.нар. синантропни огнища, където се разпространява между домашните свине, при участие на домашни мишевидни гризачи, кучета, котки, без или със съдействие на човека.

Непосредствени източници за инвазирането на домашната свиня могат да бъдат и кухненските отпадъци, трупове на умрели трихинелозни свине, живи трихинелозни свине чрез канибализъм (изяждане на опашки, уши, части от скелетната мускулатура и др.).

За заразяването на човек с Трихинела спиралис главен фактор са месото и месните продукти от домашна свиня, а също така месо от трихинелозни диви свине, по-рядко от мечки, язовци, бобри, моржове и др., ако се консумират в суров вид или без достатъчна термична обработка (печене, варене).

Трихинелозата не е рядко заболяване. През последните години на територията на страната ежегодно се регистрират по няколко трихинелозни епидемични взрива и отделни спорадични случаи.

По-голямата част от заболяванията са регистрирани през есенно-зимния сезон и са свързани с консумацията на месо и месни продукти от диви и домашни прасета, които най-често не са преминали предварителен ветеринарно-санитарен контрол.

Прави впечатление, че през последните години по-голямата част от заболяванията възникват след консумиране на месо от домашно прасе.

В Силистренска област трихинелоза е открита през месец януари 2003 г. в месо от домашно прасе, а през месец януари 2004 г. заболява тежко цяло семейство след консумиране на месо от заклано домашно прасе.

Трихинелозата е заболяване, което се предизвиква от малки, невидими с просто око паразити, наречени трихинели. Те попадат и се развиват в червата на човека след консумиране на заразено месо.

Чревните трихинели причиняват възпаление на чревната лигавица и точковидни кръвоизливи, отделят много секрети и екскрети, които играят роля на алергени и сенсибилизират организма. При инвазия с трихинели се развива придобит, относително напрегнат имунитет, който не предотвратява напълно повторна инвазия, но чувствително намалява нейната интензивност.

Заболяването може да протече твърде разнообразно: от липса на изявени болестни прояви до лека, средно тежка или тежка форма, като могат да се развият усложнения, а също така да завърши и със смърт. Тежестта на заболяването зависи от количеството на консумираното месо, от кратността на консумиране на месото, от това дали то е от вътрешни органи и сланина, или от мускулатурата, както и от имунното състояние на организма.

При многократно консумиране на месо от диафрагма, език и скелетна мускулатура заболяването може да протече много тежко, поради интензивната инвазия с трихинели.

След инкубационен период от 3 до 45 дни трихинелозата може да се прояви като стомашно-чревно разстройство (гадене, повръщане, отпадналост). Температурата може да се повиши до 39-40?С. Характерни са отоците около очите и по лицето. Много често се появяват болки в очната, дъвкателната и двигателната мускулатура, тъй като трихинелите се локализират трайно в мускулатурата.

Понякога се появяват обриви по кожата, сърбежи, главоболие, обилно изпотяване, херпеси, засягане на сърдечната, бъбречната и мозъчната дейност.

Трихинелозата по своето протичане наподобява на около 60 заболявания, като грип, бронхит, бронхопневмония, алергични заболявания и други.

Клинични признаци като повишена температурата, вялост, липса на апетит, повръщане, диария, отслабване (признаци съответстващи на началната "чревна трихинелоза") болки в мускулите, залежаване, затруднено дъвчене и преглъщане, ускорено и затруднено дишане, отоци по главата, краката, клепачите при налични данни за консумиране на месо от дивеч или домашна свиня трябва да се обсъждат при поставяне на диагнозата.

За предпазване на хора и животни се препоръчва следното:

  • закланите свине да се изследват задължително за мускулни трихинели;
  • труповете на инвазирани и умрели свине да се преработват в екарисаж;
  • свинете да не се хранят със сурови храни и сурови кухненски отпадъци;
  • да се провеждат системни дератизации (унищожаване на гризачи);
  • да се води борба с канибализма при животните;
  • хората да не консумират месо от домашни и диви свине, мечки и др., ако то не е изследвано предварително за трихинели и не е термично добре обработено.

Запомнете:

  • Необходимо е да се изследва проба (диафрагма, скелетна мускулатура) от закланото домашно или отстреляно диво прасе и само след получаване на резултата да се консумира месото. Изследването се извършва в лабораторията на ДВСК.
  • При съмнение за трихинелоза се обръщайте към своя личен лекар за преглед, и изследване, с цел уточняване на диагнозата и навременно лечение.
  • Консултативен преглед и изследване могат да се извършат и в РИОКОЗ Силистра.
Д-р С.Неделчева
паразитолог, РИОКОЗ Силистра