Списък на служителите подали декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

7/1/2019
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Декларация по чл. 12, т.1
Декларация по чл. 12, т.2
Декларация по чл. 12, т.3
Декларация по чл. 12, т.4
НИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
   
ИВАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
   
ТЕМЕНУЖКА СТОЙКОВА БАНКОВА
да  
МАРИЯ ДИМИТРОВА ОГНЕВА
   
МАРИЕТА ЛЮДМИЛОВА ГАНЧЕВА
   
БОЙКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
   
Д-Р ЕВЕЛИНА НАНЕВА ТОДОРОВА
   
Д-Р СНЕЖАНКА СТОЯНОВА ВЛАДКОВА
   
ДИАНА СТЕФАНОВА ХЪРВАТЕВА
   
Д-Р КАПКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
   
ГАЛИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
   
ИВАНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА
да  
ФИДАНКА ДОБРЕВА ПАРУШЕВА
   
Д-Р БОРЯНА ХРИСТОВА КОЧЕВА
   
ШЕНОЛ МУСТАНОВ МУСТАНОВ
   
ИВЕЛИН КРЪСТЕВ ГРОЗДЕВ
   
ВАЛЕНТИНА ДРАГАНОВА УРУМОВА
   
МАРИЙКА СПИРИДОНОВА ИВАНОВА
   
ТАТЯНА СТОЯНОВА КИРОВА
   
НЕЛИ СТОЯНОВА НИКОЛОВА
   
ВАЛЕРИЙ СПИРИДОНОВ ТОДОРОВ
   
НУРАН МЕХМЕД ХАЛИМ
   
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪРБАНОВА
   
МАРИАНА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
   
ТОДОРКА НИКОЛОВА БЕЛБЕРОВА
   
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
   
ПЕПА ДИМИТРОВА ГАНЕВА
   
КАЛИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
да  
ВИЛИАНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА
   
ИВЕЛИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
   
НЕЛА КИРИЛОВА ТОПАЛОВА
   
КРАСИМИРА НИКОВА КРЪСТЕВА
   
ИВАН ПЕНЕВ ТОПАЛОВ да да    
НЕЛИ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА да да    
АДРИЯНА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА да да    
КИНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА да да    
КАЛОЯН ВАСИЛЕВ БОРАНОВ да да